Project Coordinator

Epik Holding

 • Ankara
 • Sürekli
 • Tam zamanlı
 • 1 ay önce
Join our team as a Project Coordinator and lead the construction of innovative and sustainable projects.Education
 • Bachelor's degree in engineering or architecture
Work Experience
 • Minimum 10 years of professional experience, including at least 5 years of OBO/USACE project management experience
Language Knowledge
 • Excellent communication and contractual writing skills in English, as demonstrated by a TOEFL score of at least 100 or an IELTS score of at least 7.0
Computer Literacy
 • Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, Teams, Planner, Sharepoint, etc.)
 • Primavera/Microsoft Project
 • Adobe Acrobat
 • AI Chatbots (CoPilot, ChatGPT, Gemini, etc.)
Certification
 • OSHA 30 Hours
 • PMP Certification by PMI
 • USACE Construction Quality Management (CQM)
Any required certification that you do not have shall be obtained in 6 months from the start of employment.Job Description
 • Implement and maintain the project management system based on the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) framework, ensuring effective project execution, issue resolution, and continuous improvement.
 • Complete the projects within the contract scope, quality specifications, customer expectations, and schedule, while minimizing lost time injuries and preventing incidents.
 • Implement project management program objectives, strategies, and plans in align with project goals.
 • Provide leadership, guidance, and support to construction management teams by establishing clear roles and responsibilities, facilitating communication and collaboration, and resolving conflicts.
 • Finalize, implement, and update the project management plans and systems, covering all aspects of the project such as team organization, subcontracting, document control, procurement, material management, logistics, quality control, safety, and security.
 • Monitor project budgets, track expenses, identify cost-saving opportunities, and ensure budget compliance.
 • Track project progress, prepare progress reports, identify and resolve issues, recommend improvements, and ensure plan and specification compliance.
 • Oversee on-site project management teams and manage their performance by setting goals, providing feedback, coaching, and recognition.
 • Conduct risk analysis and mitigation planning for the projects, ensuring timely identification and management of potential threats and opportunities.
 • Ensure that the construction management teams and the subcontractors comply with all applicable legal, regulatory, and corporate governance standards.
 • Evaluate the project outcomes and lessons learned and share the best practices and recommendations for future improvement.
 • Tracking the latest developments and innovations in construction technologies and implementing them as they become stable and feasible.
 • Communicate project status, milestones, and potential risks to upper management.
İlanı Şikayet EtPreferred CandidateYears of Experience 10 - 12 years of experienceYears of Experience: 10 - 12 years of experienceLevel of Education Bachelor's(Graduate), Master's(Student), Master's(Graduate)Level of Education: Bachelor's(Graduate), Master's(Student), Master's(Graduate)Military Status CompletedMilitary Status: CompletedDriving License Class BDriving License: Class BProje Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.brbr
BİLGİLENDİRME : Şirketimiz, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.
brbr
1. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin şubeleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.
brbr
2. Şirketimiz, 3. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik kayıtlar gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile ( konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile Türk Hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacı ile şirketimiz ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlar 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.
brbr
3. 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6-Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7-Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
brbr
4. İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz iş sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
brbr
BEYAN VE ONAY : Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
brbr
İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum :
brbr
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak, EPİK Şirketi (“EPİK”) ve/veya iştirakleri, diğer bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri, internet siteleri ile sosyal medya sayfaları, EPİK'e şahsen yapmış olduğum başvurular veya aramızdaki işçi-işveren ilişkisi yahut herhangi bir ticari ilişki neticesinde ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü farklı kanallar aracılığı ile; özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde EPİK'in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'de ve/veya yurt dışında mukim olan 3. Kişi ve kuruluşlar ile EPİK'in ve/veya iştirakleri, bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri, 3. kişi hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri veya iş ilişkisinde bulunduğu 3. kişi ve kuruluşlarla ile paylaşılmasına, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, Bununla birlikte EPİK ile olan iş akdimin sonlanmasından sonra da EPİK bünyesindeki kişisel verilerimin yasal gereklilikler ve EPİK'in hukuki meşru menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde saklanmasına, işlenmesine, depolanmasına ve ticari ilişkilerin gerektirdiği hallerde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum." class="k-shadow k-radius overflow-hidden mb-3" data-v-64438f31 data-v-395d4fb4>Project contractor / Project ManagementHakkımızdaEpik, 2000 yılından bu yana üstlenmiş olduğu nitelikli inşaat projeleri ile günümüze kadar toplamda 15 farklı ülkede 28 projeyi başarıyla tamamlamışŞirketin Aydınlatma Metni6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLYan HaklarÖzel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.).Epik Holding İş İlanlarıProje Koordinatörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.Kaydet Başvur
 • SİTE KULLANIMI
 • VERİ POLİTİKAMIZ
 • YARDIM
 • HAKKIMIZDA
 • SOSYAL MEDYA
Kariyer.net ile İş CebinizdeCopyright © 1999-2024 Kariyer.netKariyer.net bir grup şirketidir.-Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Diğer iller için Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26

Kariyer

Benzer iş ilanları

 • Projects & Tender Sourcing Buyer

  GRID SOLUTIONS ENERJI ENDUSTRI A.S.

  • Ankara
  · Involve all Sourcing activities in the tendering and operation and implement sourcing process and procedures with value addition. · Execute RFQ for both tender and operation ph…
  • 9 gün önce
 • Project Analyst

  Rönesans Holding

  • Ankara
  “Ronesans Holding is among the signatories of the UN Global Compact, which calls on companies to align their strategies and operations with the principles of universal human rights…
  • 14 gün önce
 • Project Management Specialist

  • Ankara
  ANDAR, an Ankara based company, was established in 2012. In 3 different premises, METU Technopolis, Ankara Technopark, Ostim . ANDAR designs and manufactures electromechanical solu…
  • 14 gün önce