Depo Elemanı (Forklift Kullanabilen)

2M Kablo San. Ve Tic. A.S.

 • Tekirdağ
 • Sürekli
 • Tam zamanlı
 • 1 ay önce
Kablo üretim, satış ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Tekirdağ Çerkezköy lokasyonundaki fabrikamız bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip "Depo Elemanı" takım arkadaşları arıyoruz.Genel Nitelikler
 • Tercihen meslek liselerinin veya MYO okullarının Lojistik bölümlerinden,
 • Tercihen üretim sektöründe depo ve sevkiyatta tecrübeli,
 • Forklift kullanabilen, aynı zamanda Forklift ehliyeti olan
 • El terminali kullanabilen,
 • Ms Office programlarını kullanabilen,
 • Ekip çalışmasına önem veren,
 • Titiz ve dikkatli çalışan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olan,
 • Gerektiği durumlarda mesaiye kalabilen ve gece vardiyasında çalışabilecek,
 • Çerkezköy, Kapaklı, Kızılpınar, Silivri veya Çorlu'da ikamet eden.
İş Tanımı
 • Hammadde stok hareket işlemlerini gerçekleştirmek. (Tesellüm, iade, transfer, sayım)
 • Ürünlerin depo girişlerinin takibi ve kontrolünü yapmak,
 • Tartı ve sayım işlemlerini yapmak,
 • Gelen malzemelerin irsaliye üzerinden malzeme miktar ve ambalaj kontrolünü yapmak, idari kabul aşamasındaki uygunsuzlukları ilgililere bildirmek,
 • Üretimin hammadde ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Tamamlanmış ürünlerin depo işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Sevkiyat için araçları yükleme işlemleri ile gelen malzemelerin araçtan boşaltma ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmek.
İlanı Şikayet EtAday KriterleriTecrübe Tecrübeli / TecrübesizTecrübe: Tecrübeli / TecrübesizEğitim Seviyesi İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun)Eğitim Seviyesi: İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun)Askerlik Durumu YapıldıAskerlik Durumu: YapıldıDepo Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.br
Sayın İlgili,
br
Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda (Aday Bilgi Formu) veya özgeçmişinizde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza göstermeniz gerekli değildir.
br
Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.
br
İş Başvuru Formunda (Aday Bilgi Formu) veya özgeçmişinizde yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;
br
(1) Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
br
(2) Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
br
(3) Tarafınızla iletişim sağlanması,
br
(4) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
br
(5) Geçmişte görev yaptığınız Kurumların ilgili birim ve kişileri (Yönetim, teknik birimler ve İK Departmanları) ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli hakkında bilgi sahibi olunması,
br
(6) Referanslarınızın araştırılması ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız hakkında bilgi sahibi olunması,
br
(7) Kişilik özelliklerinize ve aile profilinize dair fikir sahibi olunması,
br
(8) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
br
(9) Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
br
(10) Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
br
(11) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
br
(12) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,
br
(13) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması, amacıyla işlenmektedir.
brbr
Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.
br
Firmamız tarafınıza ait kişisel verileri, pozisyona uygunluğunuzun tespiti adına ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri ve hukuk büroları, işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Yine tecrübe ve yetkinliklerinizin şirketlerimizden (şirket ortaklarının sermayedar oldukları diğer tüzel kişilikler) birindeki açık pozisyon için uygun olması halinde, verileriniz ilgili şirkete aktarılabilecektir.
br
Firmamıza, yakınlarınız, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, referanslarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde) verilerinin işlenmesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.
br
Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:
br
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
br
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
br
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
br
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
br
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
br
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
br
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
br
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
br
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
br
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 5 yıl süreyle muhafaza etmeye devam edecektir.
br
İş başvurusu nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza göstermek zorunda olmadığınızı, başvuru formu doldurmanız durumunda, formda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, fotoğrafınız dâhil olmak kaydıyla belirtilen verileri firmamız ile paylaşmanızın ihtiyari olduğunu, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.
br
2M KABLO (2M KABLO SANAYİ ve TİCARET A.Ş., 2M KABLO PAZARLAMA ve DIŞ TİCARET A.Ş.)
br
" class="k-shadow k-radius overflow-hidden mb-3" data-v-35992c40 data-v-395d4fb4>Kablo ve TelHakkımızda1993 yılında İstanbul'da kurulan 2M Kablo, enerji, endüstri, petrokimya, ulaştırma ve yapı sektörleri için standart ve özel kablolar üreten, ileri tekŞirketin Aydınlatma MetniADAY BAŞVURU AYDINLATMA METNİSayın İlgili,Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle2M Kablo San. Ve Tic. A.Ş. İş İlanlarıÖnceki SonrakiDepo Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.Kaydet Başvur
 • SİTE KULLANIMI
 • VERİ POLİTİKAMIZ
 • YARDIM
 • HAKKIMIZDA
 • SOSYAL MEDYA
Kariyer.net ile İş CebinizdeCopyright © 1999-2024 Kariyer.netKariyer.net bir grup şirketidir.-Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Diğer iller için Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26

Kariyer

Benzer iş ilanları

 • Depo Elemanı- Sorumlusu

  Tekno Kalip Muhendislik

  • Tekirdağ
  Ergene/Tekirdağ- Velimeşe OSB'de Plastik Sektöründe faaliyet gösteren Tekno Kalıp Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmamızda istihdam edilmek üzere “Depo Elemanı-Sorumlusu” aran…
  • 10 gün önce
 • Depo Elemanı

  • Tekirdağ
  Kargo, Elleçleme, Paketleme, Okutma, Yükleme, Çalışma Saatleri: 08:00 - 18:00 – Pazar çalışması yoktur. Haklar: 19.500 TL Maaş + 2.000 TL Prim + 5.700 TL Yemek Kartı + 1.3…
  • 25 gün önce
 • Depo Elemanı - Çerkezköy

  SOFRA GRUP

  • Tekirdağ
  Sofra/ Compass Group Türkiye Türkiye’nin her köşesinde, 81 ilde, 3.650 farklı lokasyonda, 30.000 çalışanı ile toplu yemek ve destek hizmetleri sunan, Türkiye’de 3. en büyük istihd…
  • 27 gün önce